@ThaiValuer ข้อมูลข่าวสารด้านแผนที่ ... อสังหาริมทรัพย์ ... ฯ

Card image cap
ข้อมูลแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร

         ปัญหาของผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ที่ประสบในเบื้องต้นส่วนใหญ่คือการขาดแคลนแผนที่ อันสืบเนื่องมาจากแต่ละหน่วยงานมีระเบียบที่ต้องถือปฏิบัติ รวมถึงมาตราการเพื่อรักษาเอกสารราชการและความมั่นคงของประเทศชาติ ทำให้การเข้าถึงแผนที่เป็นไปอย่างยากลำบาก แม้ภายหลังเมื่อโลกมีดาวเทียมมาส่องเก็บรายละเอียดความถูกต้องระดับเซนติเมตรแล้วก็ตาม ซึ่งในระยะแรกๆ การเข้าถึงแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงสามารถกระทำได้แค่กลุ่มคนบางกล่ม ทำให้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณุปการเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะต้องเสียเวลาเพื่อทำการสำรวจเก็บรายละเอียดใหม่ทั้งหมด วันนี้เราได้เห็นหน่วยงานภาครัฐออกมาเผยแพร่แผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศ ทำให้รู้สึกได้ว่า กว่าจะถึงวันนี้ต้องใช้เวลารอคอยยาวนานเหลือเกิน แต่ก็มาถึงวันนี้จนได้
        โพสนี้ขอแนะนำ Application ที่ชื่อ Map Explorer ซึ่งโปรแกรมนี้เป็นโปรแกมที่ใช้นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลแผนที่ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมแผนที่ทหาร รองรับการใช้งานบนพีชี มือถือและอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ทุก Platform ทั้ง Android, IOS, Windows, OS X, Linux มีฟังก์ชั่นการทำงานประกอบด้วย
- การควบคุมแผนที่ เช่น การย่อ – ขยาย เลื่อน
- การค้นหาสถานที่
- การเชื่อมต่อ GPS เพื่อแสดงตำแหน่งปัจจุบัน
- การแสดงข้อมูลแผนที่ของ ผท.ทหาร เช่น 1:50,000, 1:250,000, 1:500,000
- การแสดงแกลเลอรี่แผนที่ฐานทั่วโลก (Base Map Gallery)
- การแปลงค่าระบบพิกัด
- การวัดระยะ วัดพื้นที่
- ที่คั่น (Bookmark) หรือบันทึกตำแหน่งสนใจชั่วคราว
- การพิมพ์
         ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นข้อมูลแบบออนไลน์ประกอบด้วยแผนที่ภูมิประเทศ ชุด L7018 ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธ (OrthoPhoto) ครอบคลุมพื้นที่ทั้วประเทศ ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลข้างต้นไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมด้านการออกแบบเขียนแบบหรือโปรแกรมด้านจีไอเอสได้ ขณะที่เขียนบทความนี้สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน (อนาคตอาจให้ login ก่อนเข้าใช้งาน) จากภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างการนำข้อมูลจากโปรแกรม Map Explorer ของกรมแผนที่ทหารมาแสดงผลบนโปรแกรมด้านจีไอเอส เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานจึงได้บันทึกข้อมูลเป็นไฟล์นามสกุล .lyr สำหรับเปิดใช้งานด้วย ArcMap ส่วนนามสกุล .qlr สำหรับเปิดใช้งานด้วย Qgis

Card image cap


ไฟล์ที่ต้องดาวน์โหลดตามนี้
--------Qgis--------------------
ภาพถ่ายออร์โธ (OrthoPhoto) ดาวน์โหลด
แผนที่ภูมิประเทศชุด L7018 ดาวน์โหลด
กริดระวาง 1:50000 ดาวน์โหลด
--------ArcMap------------------
ภาพถ่ายออร์โธ (OrthoPhoto) ดาวน์โหลด
แผนที่ภูมิประเทศชุด L7018 ดาวน์โหลด
กริดระวาง 1:50000
----------ArcMap 10.2-----------------
ดาวน์โหลด
-------------------------------
        ท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณ กรมแผนที่ทหารที่เผยแพร่และอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลแผนที่ข้างต้น และได้แต่หวังว่าผู้นำข้อมูลไปใช้งานจะนำไปใช้งานอย่างมีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ


-------------------------------

อัปเดทข้อมูล ตั้งแต่ 01/12/2562 ไฟล์ข้างต้นไม่สามารถใช้งานได้แล้ว อ่านต่อที่นี่

Youtube Channel