@ThaiValuer ข้อมูลข่าวสารด้านแผนที่ ... อสังหาริมทรัพย์ ... ฯ

Card image cap

NGIS Portal

        ระบบ NGIS Portal คือ ระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (National Geo-Informatics Infrastructure System : NGIS Portal) เป็นระบบให้บริการสืบค้นภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิดการบูรณาการแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และภูมิสารสนเทศอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายภาครัฐ เรื่องการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการประเทศ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก กภช. โดยในปี 2559 ระบบ NGIS Portal ให้บริการชั้นแผนที่ในรูปแบบ WMS และในปี 2560 ระบบ NGIS Portal จะสามารถให้บริการชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน (FGDS) จำนวน 15 จังหวัด ทั้งในรูปแบบ WMS, WMTS, WFS หรือประเภทไฟล์ดิจิทัลต่างๆ และภายในปี 2562 .....

อ่านเพิ่มเติม →
Card image cap

แผนที่/ข้อมูลทรัพยากรธรณี

           ข้อมูลและแผนที่ด้านทรัพยากรธรณีของประเทศไทย เผยแพร่และให้บริการโดย กรมทรัพยากรธรณี สำหรับท่านที่สนใจศึกษาด้านธรณีวิทยา แร่ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ธรณีพิบัติภัย แหล่งไดโนเสาร์ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยากายภาพพื้นทะเลอ่าวไทยตอนบน ...ฯ สามารถเข้าใช้งานที่ http://www.dmr.go.th และสามารถดาวน์โหลดแผนที่แบบราสเตอร์ (pdf) โดยแยกหมวดหมู่ดังนี้...

อ่านเพิ่มเติม →
Card image cap

ภาพถ่ายดาวเทียม ย้อนเวลา

           หนึ่งภาพแทนล้านคำพูด อาจใช้ได้จริงในบางภาพเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมด สำหรับภาพถ่ายทางอากาศที่บินถ่ายในอดีตก่อนที่จะมีภาพถ่ายจากดาวเทียมนั้น เรื่องราวที่ปรากฎบนภาพถ่ายยังคงความน่าเชื่อถือตราบเท่าที่ภาพนั้นๆ ยังไม่ถูกบิดเบือนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือถูกบิดเบือนโดยพยานผู้เชี่ยวชาญที่แปลภาพถ่ายนั้น แม้ปัจจุบันผู้ใช้งานส่วนใหญ่ต้องการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมที่เป็นภาพใหม่ ซึ่งแน่นอนว่าการอัพเดทภาพใหม่ย่อมทำให้ภาพเก่าหายไป แต่...ยังมีผู้ใช้บางกลุ่มที่ต้องการใช้งานภาพดาวเทียมทั้งที่เป็นภาพเก่าและภาพใหม่ เพื่อใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้น ๆ ในแต่ละคาบเวลาที่แตกต่างกัน เราสามารถค้นหาภาพถ่ายดาวเทียมเก่าแบบย้อนเวลาได้ที่....

อ่านเพิ่มเติม →
Youtube Channel