@ThaiValuer ข้อมูลข่าวสารด้านแผนที่ ... อสังหาริมทรัพย์ ... ฯ

ภาพถ่ายน้ำท่วมกับระดับความสูงของน้ำในแต่ละชุมชน

         เป็นที่น่าเสียดายที่ภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนที่เปิดระบบระบุตำแหน่งแล้วมีข้อมูลตำแหน่งของภาพถ่ายฝังอยู่กับภาพนั้นๆ เมื่อถูกแช์ผ่าน facebook หรือ line ข้อมูลค่าพิกัดตำแหน่งที่ถ่ายภาพ(Geotags)ถูกโปรแกรมสั่งลบข้อมูลออก หลังจากลบข้อมูลแล้วระบบจึงจะอนุญาตให้แสดงภาพที่แชร์ ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ป้องกันการตามรอยของผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ในสถานการณ์ที่ต้องประสบภัยธรรมชาติเราจึงทำได้แค่การแชร์สภาพที่เกิดเหตุไม่สามารถระบุตำแหน่งแนบไปกับภาพถ่ายนั้นๆ ได้ แต่ภาพที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำของกล้องหรือ SD card ยังคงมีข้อมูลอยู่ครบ ดูตามภาพประกอบด้านล่าง จะเห็นว่ามีข้อมูลเพียงพอในการนำมาต่อยอดใช้งานร่วมกับโปรแกรมด้าน จีไอเอส ได้
        หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเปิดช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้ส่งข้อมูล/ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับระดับความสูงของน้ำที่ท่วมในแต่ละชุมชนเพื่อรวบรวมเก็บเป็นข้อมูลสำหรับใช้อ้างอิง ภาพถ่ายของแต่ละบริเวณ แต่ละชุมชนเป็นข้อมูลที่มีค่า ใช้ต้นทุนน้อย อ้างอิงได้จริง ถ้าไม่เก็บข้อมูล ณ คาบเวลาที่เกิดเหตุการณ์ เราจะไปเก็บข้อมูลกันตอนไหน ดังนั้นหากคุณถ่ายภาพน้ำท่วมด้วย smartphone แนะนำให้เปิดระบบ gps ด้วย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึงในการเก็บข้อมูลระดับน้ำท่วมของปี 2562 Card image cap

การนำรูปภาพมาแสดงบน Google Earth , ArcMap

        โปรแกรมที่นำมาใช้งานคือ GeoSetter เป็น freeware สามารถดาวน์โหลด ที่นี่
กรณีภาพถ่ายไม่มีค่าพิกัด คุณสามารถระบุค่าพิกัดได้ด้วยตนเอง โดยเลือกเมนู Edit แล้วป้อนค่าพิกัด Lattitude longtitude และข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามต้องการ หรือซิงโครไนซ์ภาพถ่ายกับข้อมูลบันทึกการเดินทางจากเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส โดยใช้วันเวลาที่ถ่ายภาพกับวันเวลาที่เดินทางประกอบกัน Card image cap
คลิปตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม GeoSetter


คลิปตัวอย่างการนำภาพถ่ายมาใช้งานร่วมกับโปรแกรม ArcMap
Youtube Channel